Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα

Tετραπλή Καλωδίωση


Για σύνδεση με το κιτ θερμαινόμενων grips, ή /και το κιτ παροχής 12v και/ή το κιτ πλοήγησης Navi

Κωδικός : 08A71-MGS-D30